Dua SHaHZaDi

 

                  HappY BirthdaY To You Dua SHaHZaDi

 

 

 

 

 

                                             My Dearest Dua ShahZadi

ALLAH Ap ko Lambhi Zindagi Ata KaraY, ALLAH Pak Ap Ko Yeh Din or Tamam Zindagi Khushiyan hi KhuShiyan Ata Karay ,Ap k Parents Ko Hamesha  Hayat Rakhay Or Ap ko Apnay Parents ka Farma-Bad-Dar Banayay,Ap ko Kabhi Daulat Se, RizQ HaLaL ,Qarz Se,Marz Se ALLAH Bachayay Ameen Sum AMeeN.

 

 

 

 

 

 

  

Dua KhuSh Raho Hamesha  Ameen Sum Ameen  

  

Dua DehaN Se Dekho Kya Hai Yeh